17.3. System pierwszej pomocy

17.3. System pierwszej pomocy

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie pierwszej pomocy w razie wypadku czy incydentu.

Pobierz