12.2. Roboty ciesielskie i stolarskie

12.3. Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas organizowania i prowadzenia robót ciesielskich i stolarskich.

Pobierz