3.5. Platforma Robocza 

Wytyczne te zawierają minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.

 Pobierz