3.5. Platforma Robocza – wykonanie i eksploatacja

Wytyczne te zawierają minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.

pdfPL Wytyczne 3.5 Platforma Robocza - Wykonanie i eksploatacja.pdf

pdfEN H&S Guidelines 3.5 Work Platform - Execution and Operation.pdf

Pobierz