2.5. Podesty ruchome

2.5. Podesty ruchome

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji podestów ruchomych na budowach.

Pobierz