2.6. Roboty na dachach

2.6. Roboty na dachach

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót na dachach.

Pobierz