14.5. Kontenery budowlane

14.5. Kontenery budowlane

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, demontażu, eksploatacji, konserwacji i naprawy kontenerów budowlanych.

Pobierz