18.0. Odzież, ochrony i zabezpieczenia, świadczenia socjalne

18.0. Odzież, ochrony i zabezpieczenia, świadczenia socjalne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie powinny spełniać odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej w zakresie bezpieczeństwa pracy. Ponadto, ustala minimalne wymagania w zakresie zapewnienia budowie właściwego zaplecza socjalno-bytowego i higieniczno-sanitarnego oraz prawa pracowników do posiłków profilaktycznych i napojów.

Pobierz