17.5. Plan ewakuacji, instrukcje awaryjne

17.5. Plan ewakuacji, instrukcje awaryjne

Standard ten zawiera minimum wymagań związanych z postępowaniem w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych, jak również z opracowaniem planu ewakuacji użytkowanego obiektu.

Pobierz