15.1. Narzędzia ręczne

15.1. Narzędzia ręczne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas stosowania narzędzi ręcznych.

Pobierz