13.10. Roboty wiertnicze i cementacyjne

13.10. Roboty wiertnicze i cementacyjne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac wiertniczych i cementacyjnych.

Pobierz