18.2. Zbiorowe - siatki bezpieczeństwa

18.2. Zbiorowe - siatki bezpieczeństwa

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas zabezpieczenia siatkami bezpieczeństwa otwartych krawędzi budynków oraz innych obiektów i konstrukcji budowlanych.

Pobierz