18.5. Odzież i obuwie

18.5. Odzież i obuwie

Standard ten zawiera minimum wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, jakie powinny spełniać odzież i obuwie stosowane przez pracowników realizujących prace na rzecz jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Pobierz