7.4. Materiały promieniotwórcze i radioaktywne

7.4. Materiały promieniotwórcze i radioaktywne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z materiałami promieniotwórczymi i radioaktywnymi w budownictwie.

Pobierz