15.4. Pilarki łańcuchowe

15.4. Pilarki łańcuchowe

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas używania pilarek łańcuchowych.

Pobierz