17.0. Sytuacje awaryjne i niebezpieczne

17.0. Sytuacje awaryjne i niebezpieczne

Standard ten zawiera minimum wymagań związanych z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zatrudnionych.

Pobierz