11.2. Montaż konstrukcji prefabrykowanych

11.3 Żurawie, żurawiki, dźwigi,windy, suwnice, wciągniki, wciągarki i wyciągi towarowe

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń mechanicznych do transportu pionowego materiałów i ludzi.

Pobierz