8.0. Prace w czynnych zakładach

8.0. Prace w czynnych zakładach

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac w czynnych zakładach pracy lub ich częściach.

Pobierz