W czasie zawodów uczestnicy, odbywają praktyczne ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Poszkodowani symulują zachowania, podobne do realnych. Każda z drużyn otrzymała torbę medyczną z wyposażeniem. Wyposażenie typu opatrunki, kompresy, gazy  można uzupełniać na bieżąco na miejscu, w punkcie startu.  Uczestnicy mają za zadanie udzielić pomocy poszkodowanym podczas 8 stacji pozoracyjnych. Dziewiąte zadanie to test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Podstawą oceny wiedzy oraz umiejętności są Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r.