Dnia 28 listopada 2019 r. miał miejsce ostatni w tym roku komitet sterujący Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W spotkaniu wzięli udział prezesi firm, które tworzą Porozumienie.

– Z radością witam wszystkich i jednocześnie cieszę się, że tym razem nie będziemy omawiać śmiertelnych wypadków, do których doszło na naszych budowach – przywitał zgromadzonych Leszek Gołąbiecki, prezydent Porozumienia. – Cieszę się też także z innego powodu, że od dziś nasze Porozumienie będzie większe.

- Jestem dumny, że podpisuję deklarację przystąpienia do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – stwierdził David Lebot. – Już kiedyś miałem okazję przystępować do Porozumienia, pracując w innej firmie, a dziś cieszę się, że do tego sgrona dołącza Eiffage Polska Budownictwo. To dla nas wyzwanie, ale i zobowiązanie, by na naszych budowach było coraz bezpieczniej.

- Gratuluję Eiffage Polska Budownictwo za ciężką pracę, którą musieli wykonać, by spełnić wymagania przystąpienia Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – podsumował Leszek Gołąbiecki. – Nasze cele pozostają bez zmian: zero wypadków na budowach.

W czasie spotkania został wybrany nowy przywódca Porozumienia – prezydencję przejmie od nowego roku Erbud SA. – Dziękuję za zaufanie – powiedział Józef Adam Zubelewicz, członek zarządu Erbud SA. – Będziemy piątą firmą, która będzie przewodniczyć Porozumieniu. Postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, by Porozumienie rozwijało się i stawało się coraz ważniejszą organizacją, działającą na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach. Chciałbym podkreślić także, że przez 9 lat Porozumienie wykonało wielką pracę – i w sensie wypracowania standardów BHP i w sensie mentalnym. Pokazaliśmy także rynkowi, że dla nas, odpowiedzialnych firm, liczą się zarówno pieniądze, jak też dobro i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie istnieje od dziewięciu lat. Powstało w 2010 r. z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy. Początkowo sygnatariuszami Porozumienia było siedmiu generalnych wykonawców. Ze względu na charakter otwarty organizacji, wkrótce do Porozumienia dołączyli nowi członkowie.

Obecnie Porozumienie tworzy obecnie 16 największych generalnych wykonawców budowlanych w kraju, sygnatariusze Porozumienia: Budimex, Eiffage Polska Budownictwo, Erbud, Hochtief Polska, Karmar,  Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud oraz trzech członków zrzeszonych MCKB, REMBOR General i NDI.

Sojusz został zawiązany z myślą o wyeliminowaniu wypadków na budowach poprzez promocję bezpiecznych zachowań, poprawę standardów bezpieczeństwa i warunków pracy oraz rozwijanie kultury BHP u podwykonawców.

Siłą Porozumienia jest wiedza i doświadczenie zdobyte przy realizacjach zarówno wielkich, jak i małych projektów budowlanych, w tym również wspólna analiza zdarzeń wypadkowych. W ramach współpracy firmy członkowskie utworzyły platformę wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Temu służą np. wysyłane alerty o zaistniałych wypadkach śmiertelnych oraz comiesięczne spotkania Menadżerów BHP, w trakcie których omawiane są m.in. przyczyny i okoliczności zdarzeń śmiertelnych. Takie analizy umożliwiają wyciągać wnioski na przyszłość.

Porozumienie jest otwarte na innych – zaprasza do współpracy odpowiedzialnych wykonawców, firmy podwykonawcze, organizacje otoczenia branży budowlanej.