Przedmiotem konferencji były m.in. nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu budowy i utrzymania dróg, kwestie ekologii oraz bezpieczeństwo pracowników na każdym etapie procesu budowlanego.
Uwagę uczestników przykuło wystąpienie dr Larsa Ekamana (Trafikvert / Administraca Transportu Szwecji), który jest jednym z twórców Wizji ZERO – idei, zgodnie z którą nikt nie zostanie zabity albo ciężko ranny w całym systemie ruchu drogowego. Osiągnięcie tego celu ma być stopniowo wdrażane do roku 2050.
Bezpieczeństwu poświęcona był również prelekcja Michała Wasilewskiego - Koordynatora Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jej tematem było Zarządzanie
i współpraca uczestników procesu budowlanego kluczem do efektywnej i bezpiecznej realizacji oraz konieczność udziału wszystkich uczestników procesu budowlanego
w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Wzorując się na inwestycjach realizowanych dla klienta prywatnego widzimy, że uwzględnienie bezpieczeństwa pracowników na etapach projektowania, przetargu, wykonawstwa i gwarancji, znacząco podnosi jakość przygotowywanej inwestycji. Chodzi przede wszystkim o eliminowanie błędów projektowych oraz czytelny podział obowiązków
w zakresie zarządzania kontraktem – mówił podczas konferencji Wasilewski.

- Sygnatariusze PdBwB dążą do zmiany sposobu myślenia na placach budów w Polsce – zagrożenia dla pracowników należy eliminować u źródeł ich powstawania – dodał koordynator PdBwB.
Jest to zbieżne ze słowami Ekmana, który mówiąc o Wizji ZERO podkreślił, że jest to wspólna odpowiedzialność nie tylko użytkowników, ale również projektantów i zarządców dróg. System drogowy musi być zaprojektowany tak, żeby był bezpieczny. Dbając o bezpieczeństwo musimy wszyscy zacząć od siebie.