7.2. Niewybuchy, niewypały

7.2. Niewybuchy, niewypały

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji znalezienia niewybuchu lub podejrzenia jego znalezienia na terenie budowy.

Pobierz