Prowadzenie szkoleń BHP

Jak przeprowadzać szkolenia wstępne i instruktaże stanowiskowe dla nowozatrudnionych?

Zaleca się prowadzenie szkoleń wstępnych za pomocą połączeń wideo. Instruktaży stanowiskowych, wyłącznie przez bezpośredniego przełożonego, zachowując bezpieczna odległość min 1,5 metra

Jak prowadzić szkolenia informacyjne na budowie?

Należy je prowadzić w małych grupach, najlepiej w bezpiecznym miejscu na zewnątrz. Można przekazać materiały osobie nadzorującej prace po stronie podwykonawcy, w celu zapoznania pracowników. 

Jak prowadzić szkolenia okresowe ?

Dla kierujących pracownikami i inżynieryjno-technicznych zapisy umowy licencyjnej zmieniamy umożliwiające prowadzenie szkoleń za pomocą platform e-lerning. Dla osób pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenia w formie wideokonferencji.