Unibep przekazał ERBUDOWI dwuletnią prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Prezydentem PBB jest teraz Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu.

5 lutego 2020 roku na spotkaniu komitetu sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie prezes zarządu Unibep Leszek Gołąbiecki przekazał dwuletnią prezydencję w organizacji ERBUDOWI. Prezydentem Porozumienia jest teraz wiceprezes zarządu ERBUDU Jacek Leczkowski. PBB to inicjatywa generalnych wykonawców na rzecz ograniczenia liczby wypadków na budowach. Sygnatariuszami są Budimex, Eiffage Polska Budownictwo, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, PORR, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud. W tym roku mija 10 lat od powołania Porozumienia.

Na spotkaniu komitetu sterującego podsumowano działania podjęte w trakcie poprzedniej kadencji. W ubiegłych 2 latach do grona sygnatariuszy Porozumienia dołączył EIFFAGE Polska Budownictwo, a do członków zrzeszonych zostały przyjęte MCKB Sp. z o.o. oraz Grupa NDI. Do PBB dołączył też nowy partner: Polska Izba Gospodarcza Rusztowań. Wspólnie z PIGR został opracowany standard zawierający minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji rusztowań. Porozumienie podpisało też list z prof. Danutą Koradecką o współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Zdefiniowano także obszary regularnej współpracy z Głównym Inspektorem Pracy. PBB rozpoczęło też współpracę z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej: „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie”.

Porozumienie przygotowało m.in. filmy na szkolenia informacyjne oraz broszury i plakaty dla obcokrajowców. Materiały na temat standardów bezpieczeństwa zostały przetłumaczone na ukraiński i rosyjski. Przygotowano również wytyczne do sporządzania instrukcji transportu pionowego oraz załącznik BHP do umowy na świadczenie usług żurawiem. Na 2020 rok we współpracy z Głównym Inspektorem Pracy przygotowano nowe zasady ogólnopolskiego konkursu „Buduj bezpiecznie”. To konkurs dla wykonawców, którzy wprowadzają innowacje zabezpieczeń technicznych i działań organizacyjnych. W tym roku wyróżnione będą firmy i budowy spoza PBB. Laureaci otrzymają defibrylatory firmy Schiller, które udzielają instrukcji głosowych w wielu językach, w tym ukraińskim.