Od 16 lutego wchodzą w życie przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra przedsiębiorczości i technologii, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Po referatach dot. nowych przepisów i genezy ich powstania odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Operatorów Żurawi, Urzędu Dozoru Technicznego i generalnego wykonawcy. Mocny głos w zadawaniu pytań Sali mieli przedstawiciele firm dostawców żurawi.

Przed całą branża wiele złożonych działań. Konkluzja z panelu jest taka m, że wszystkim nam chodzi o to samo: Bezpieczeństwo, ale w pojedynkę nie da się tego zrobić.