To uroczyste spotkanie było poświęcone rozwojowi naszej organizacji i zgromadziło ponad 50 osób, w tym prezesów i szefów BHP największych generalnych wykonawców działających w Polsce, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, z którymi współpracujemy, reprezentantów instytucji okołobiznesowych, zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy. Byli z nami przedstawiciele najwyższego kierownictwa Związku Zawodowego Budowlani, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, czy Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.

W czasie spotkania został podpisany list intencyjny o rozpoczęciu współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym jako Instytucją wspierającą. Mamy wiele wspólnych obszarów, w których synergia przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i kultury zachowań pracowników. Pani Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka podkreśliła istotę współpracy mającej przełożenie na sektor budowlany, w którym występuje długa lista prac szczególnie niebezpiecznych.
Swoje wsparcie dla wysiłków podejmowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wyraził Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy. To ważna deklaracja, gdyż razem na pewno jesteśmy w stanie zrobić więcej.

Ponieważ było to pierwsze spotkanie w 2019 roku, podsumowaliśmy działania i projekty realizowane w roku ubiegłym, a także został  przyjęty plan działań i budżet na rok bieżący, który był przygotowany przez grupę roboczą. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwa rośnie w siłę.