Podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w budownictwie służy działalność szkoleniowa, profesjonalne przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników oraz dobre praktyki w codziennej pracy. Całość zachowań ludzi zgodnie z przepisami i standardami tworzy kulturę BHP. Elementem jej popularyzacji jest Tydzień Bezpieczeństwa organizowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Tydzień Bezpieczeństwa

To największa w Polsce inicjatywa na rzecz promowania kultury BHP, wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz sektora budowlanego. Każda edycja gromadzi tysiące uczestników – nie tylko pracowników firm budowlanych, ale też inwestorów, podwykonawców i dostawców.

Co roku przygotowujemy narzędzia wspomagające działania na budowach oraz w biurach, a także inspiracje i sugestie akcji na temat bezpieczeństwa. Każdą edycję rozpoczynamy prezentacją przewodnią. Towarzyszą jej plakaty z hasłem przewodnim oraz grafiką działającą na wyobraźnię odbiorców.

Tydzień Bezpieczeństwa w ostatnich latach pokazuje nam, że jako Porozumienie jesteśmy silni, rozpoznawalni i skuteczni. Co istotne - działamy razem dla wspólnej idei, a ogólnopolski charakter akcji pozwolił nam wyjść poza budowy i skierować przekaz również do wielu instytucji i mediów.

Tydzień Bezpieczeństwa 2021 - przełożony na wrzesień lub listopad 2021 r. 

"Koniecznie bezpiecznie" - to hasło tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa.