14.8. Maszyny do transportu i podawania betonu – wymagania minimalne 06

14.8. Maszyny do transportu i podawania betonu – wymagania minimalne 06

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas transportu i podawania mieszanki betonowej.

Pobierz