17.7. Punkt pierwszej pomocy

17.7. Punkt pierwszej pomocy

 Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zorganizowania punktu pierwszej pomocy.

Pobierz