18.6. Posiłki profilaktyczne, napoje

18.6. Posiłki profilaktyczne, napoje

Standard ten zawiera minimum wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, związanych z zapewnieniem pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów.

Pobierz