Grupa NDI
NDI to grupa kapitałowa, ze stuprocentowym polskim kapitałem. Historia firmy rozpoczęła się w 1991 roku od kilkuosobowej grupy ludzi, którym marzyła się realizacja dużych projektów inwestycyjnych w nowo rozwijającej się Polsce. Dziś NDI zatrudnia ponad 500 osób w całej Polsce i działa praktycznie we wszystkich obszarach budownictwa.
W portfolio ma udział w wielu znaczących inwestycjach w Polsce. Wśród najważniejszych można wymienić północny odcinek Autostrady A1 oraz rewitalizację Centrum Sopotu - pionierskie projekty realizowane w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, budowę hoteli sieci Sheraton, Teatru Szekspirowskiego, rozbudowy lotniska
w Gdańsku czy terminala kontenerowego dla DCT w Porcie Gdańskim. Wśród obecnie realizowanych projektów najgłośniejszym jest realizacja przekopu Mierzei Wiślanej.
W tym roku NDI obchodzi swoje trzydziestolecie, a trzy dekady działalności to ciągły rozwój, szukanie nowych, perspektywicznych kierunków i odważny udział w coraz ambitniejszych projektach inwestycyjnych.
Bezpieczeństwo pracy od zawsze jest integralną częścią Grupy NDI. Bezpieczny powrót Pracowników i Podwykonawców do domu stanowi priorytet.
Cel ten realizowany poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji Zespołu oraz propagowanie świadomości kultury BHP.
NDI to nie tylko sprawnie działające i zdywersyfikowane spółki, ale również oparta na wartościach nowoczesna i zaangażowana społecznie organizacja, aktywnie działająca na rzecz środowiska lokalnego, wspierająca ważne inicjatywy z obszaru kultury, nauki oraz sportu.

Więcej informacji na stronie: www.ndi.pl