2.7. Roboty na dużych wysokościach, wieżach, masztach

2.7. Roboty na dużych wysokościach, wieżach, masztach

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas robót na dużych wysokościach, wieżach i masztach.

Pobierz