6.0. Prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

6.0. Prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac w przestrzeniach zamkniętych.

Pobierz