6.1. Roboty w zbiornikach i komorach

6.1. Roboty w zbiornikach i komorach

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót w zbiornikach i komorach.

Pobierz