6.2. Roboty w kanałach, studniach, studzienkach

6.2. Roboty w kanałach, studniach, studzienkach

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót w kanałach, studniach i studzienkach.

Pobierz