7.5. Materiały wybuchowe do robót budowlanych

7.5. Materiały wybuchowe do robót budowlanych

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas stosowania materiałów wybuchowych na terenie budowy.

Pobierz