10.3. Dokumentacja podwykonawców

10.3. Dokumentacja podwykonawców

Standard ten zawiera minimum wymagań dotyczących dokumentów związanych zbezpieczeństwem i higieną pracy, jakie są wymagane od każdego podwykonawcy zakwalifikowanego do realizacji zadań na budowach.

Pobierz