10.4. Planowanie BHP

10.4. Planowanie BHP

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy uwzględnić podczas planowania procesów produkcyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz