19.1. Wymagania BHP

19.1. Wymagania BHP

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie w zakresie bezpieczeństwa pracy musi spełnić podwykonawca lub dostawca towarów i usług.

Pobierz