Kolejne to negocjacje i umowy z podwykonawcami i dostawcami zabezpieczeń. Wymagania musza być czytelne i jednoznaczne. Wypracowaliśmy narzędzie, katalogu wytycznych, montażu i zastosowania zabezpieczeń zbiorowych. Powstają filmy instruktażowe, które będą publikowane w kolejnych kwartałach.

pdfWytyczne Zabezpieczeń Zbiorowych - Komplet

pdf1.1 Stropy monolityczne

pdf1.2 Stropy prefabrykowane

pdf2.0 Deskowanie ścian i słupów

pdf3.1 Wykopy - zabezpieczenie krawędzi i oznakowanie

pdf3.2 Wykopy - wykopy wąskoprzestrzenne/zejścia do wykopów

pdf4.0 Obiekty inżynierskie

pdf5.0 Szyby windowe

pdf6.0 Otwory technologiczne

pdf7.0 Schody

pdf8.0 Balkony

pdf9.0 Dachy ze spisem

pdf9.1 Dachy - Siatki bezpieczeństwa

pdf9.2 Dachy - Logistyka i transport

pdfEN - Declaration on the implementation of the Collective Protection Equipment Guidelines

pdfPL - Deklaracja w sprawie wdrożenia wytycznych Zabezpieczeń Zbiorowych

pdfPlakat ZZ A3 - podglad.pdf